www.kkn09.ru
Контакты:
kongress-kn@bk.ru
» » Рекомендация к прочтению
26
июль
2019
0

Рекомендация к прочтению

Кюнюгюз ашхы болсун, багъалы аланла!


Окъургъа теджейбиз:


«Къарачай» газетаны джангы № 55 (11 297) номеринде Эресейде Минги тауну башына биринчи ёрлеген Хачирланы Муссаны джашы Хыйсагъа (Хыйларгъа, русиф.: Килар) аталгъан, илмуну джоругъунда джазылгъан,  статья чыкъгъанды. Статьяны джазгъан – белгили алим-тарихчи, профессор Владимир Александрович Захаровды, чыгъармагъа тюрлендирмегенлей хазырлагъан Къарачай-Черкес Республиканы махтаулу журналисти Джазаланы Лида.


P.S.: 22 июльда бу джыл КБР-ни ара газетинде джалгъан хапарны чыгъаргъандыла бизни сыйлы аланыбызны кеслерини адамларына («Хаширов») санаб. Аны эшитгенигиз болса – джюрегизни къыйнамагъыз, бизни миллетни бу ишде таза тюзлюгюн Эресейни белгили алим-тарихчиси, профессор В. А. Захаров, башхаланы ётюрюклерин чачыб, терен бегитеди.


«Къарачай» газетаны редакциясына бу этген джумушларына разылыгъыбызны билдиребиз!


Пресс-служба КЧ РОО «Конгресс карачаевского народа»

© 2017-2020 - WWW.KKN09.RU
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск

© 2017-2020 - создание и поддержка TeberD!n! DES!NG
Яндекс.Метрика