www.kkn09.ru
Контакты:
kongress-kn@bk.ru
» » Обращение Алия Тоторкулова к Карачаево-Балкарской общественности
18
декабрь
2021
0

Обращение Алия Тоторкулова к Карачаево-Балкарской общественности

Репост @aliy_totorkulov
Ассалам алейкум, друзья!
Хочу в этом посте обратиться к своему народу на родном языке. Так что, прошу своих иноязычных друзей понять меня и простить.
?
Ассалам алейкум, аланла!
Кюнюгюз ашхы болсун!
Юйге игилик!
?
Ана тилибизде нек джазмайсыз, сёлешмейсиз деб, хар заманда гурушха этиб тургъанлагъа айтырым:
?
1. Миллетибизни эм азында джартысы ана тилибизде джаза да, окъуй да билмейди. Аны себебли бары да ангылар ючюн орус тилде джазаргъа керек болады. Джаш тёлю къой эсенг, къартайгъанланы да талайы чалышдырыб сёлешедиле. Аланы барысын да бир джанына быргъабмы къояйыкъ, миллет джумушлагъа къошмайын?
?
2. Биз кишиден джашырмайбыз муратларыбызны, кишиге аманлыкъ излемейбиз. Аймыса, окъусунла мени сартын. Кёрсюнле бизни джаман акъылыбыз болмагъанын, кеслери терсине кёчюрюб неда ангыламай аман сагъыш этиб турмасынла да. Къызыма айтама, келиним эшит - деген хал да барды, алайын да эсгеригиз). 
?
3. Аллахны игилиги бла, келир джыл алан халкъны келечилерин бютеу къралладан къурултайгъа чакъырайыкъ, миллетни бюгюнгю болумун сюзейик, тамбла кюнюбюзню мадарына таб амал излейик, оноу этейик.
?
4. Аллах айтса, барыбыз да къадалыб, дерс китабла да чыгъарыб, интернет-телевидение да къураб, тилибизни орналтырбыз ызына.
?
5. Талай адам бла оноулашыб, къарачай-малкъар миллетчилени ортасында бир байракъны сайлагъан эришиуню къураргъа керек келишиуню ангылагъанымча джарашдырдым.
?
6. Небиз да аламат боллукъду, аланла, хар бирибиз джумушну саулай ангыламагъанлай, кесим айтхан деб, бир бирибизге хыршыланыб турмайын бир болсакъ. Тирлик да, тирилик да бирликдеди. Менича ким барды деб, кесигизни уллу кёллюлюкге хорлатыб, ташны ташха уруб айланмагъыз) Миллетни джумушлары бла кюреширге излеген миллетни да сагъышына тынгылай билирге керекди, мен айтханны этмеген сатхычды, халкъны джаууду, мен а кёкден тюшгенме деб турмайын. Хомух болмагъыз, кеси ичибизде дауурну да къоюгъуз.
?
7. Хапарым толусу бла бу бетге сыйынмагъаны амалтын саулайын Фейсбукка салдым. Мадарыгъызгъа кёре бу хапарны джайыгъыз миллетге.
?
Сау-эсен кёрюшейик.
Хайт дегиз, аланла!

© 2017-2020 - WWW.KKN09.RU
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск

© 2017-2020 - создание и поддержка TeberD!n! DES!NG
Яндекс.Метрика