www.kkn09.ru
Контакты:
kongress-kn@bk.ru
» » Перепись населения
28
октябрь
2021
0

Перепись населения

Багъалы алан миллетим! 

Бу сагъатда перепись бара турады сау къралда, ама бизни бек джарсытхан хапар эшитдик - бир-бир элледе адамларыбыз кеслерин джаздырыргъа унамайын переписчиклени къыстайдыла не да сансыз бередиле джууабланы!
Керти къыйналырча хапарды бу! Миллетим, ана-бабаларым дей билмеген ангы джукълаб тургъан бир джарлы этерикди алай! Аллайлагъа тенг болмайыкъ!

Биз миллет ючюн кюрешебиз отха-джалынга кириб, миллетни адамларына къуру бир этер керекли къалады - санын кёргюстюрюрге! Келигиз аны бир этейик!

Ангылайбыз, хар адамда соцсетьледен хапарлы тюлдю, инстаграм не болгъанын билмегенле да бардыла, бизни бу джазгъаныбызны окъурукъ тюлдюле, аны ючюн буну окъугъанлагъа аманат - бир билдиригиз джууукъларыгъызгъа-тенглеригизге - миллетибизни санын кёргюстюрюрге керекбиз!

В пункте "Какими иными языками Вы владеете?" обязательно отвечайте и следите за тем, чтобы переписчик указал "Карачаевский", далее в пункте "Какие из этих языков Вы используете в повседневной жизни?" проставить галочку, обязательно указывайте родной язык "Карачаевский" и следите за тем, чтобы переписчик его указал. Ну и, безусловно, обязательно указывайте национальность" Карачаевец / Карачаевка".

Юйюгюзге переписчик келмеген эсе - кесигиз барыгъыз район администрациягъа не да сельсоветге - джаздырыгъыз кесигизни да юйдегизни да! Не да Госуслуги сайтда переписной листни толтурургъа боллукъду.

Миллетни санына кёре къарайдыла джумушларына федеральный центрде, аны да ангыларгъа керекди. Бу перепись бизни кесибизге керекди, киши бизни миллетибизге джан аурутуб тинтиб тюзлюкню излеб айланныкъ тюлдю, аджашдырыб терс джол бла ийген болмаса! Сакъ болайыкъ, миллетибизге болушайыкъ!

Ангылайбыз, къралны джорукъларынданда тюнгюлген болурсуз, бу ауруу да бир джанындан, ама бу ачыууну миллетни юсюнден алмайыкъ, былай барыу бла барылса бу перепись кетген джылладан эсе да аз кёрюннюкдю миллетни саны!

Председатель ОД "Конгресс карачаевского народа" Халкёч улу Наныкишини джашы Къады-хаджи

© 2017-2020 - WWW.KKN09.RU
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск

© 2017-2020 - создание и поддержка TeberD!n! DES!NG
Яндекс.Метрика