www.kkn09.ru
Контакты:
kongress-kn@bk.ru
» » Ана тилибизде сабийлеге китабла
27
февраль
2020
0

Ана тилибизде сабийлеге китабла

Кюнюгюз ашхы болсун, багъалы аланла! Ма бу Акъбайланы Харун чыгъармагъа хазыр этген китабланы «Дом книги» деген тюкенде сатыб алыргъа боллукъсуз.


«Харифле» деген китаб оюн халда биринчи классха баргъан сабийлени ана тилибизни харифле бла танышдырады. Сабий эс бёлюрча, бу китабчыкъда хар бир хариф  бояулу сурат бла гитче назмучукъ бла ачыкъланады, биргесине иги халгъа юретген нарт сёзле да барадыла. Энчи адебге-адетге юретген бёлюмю да барды, аны ичинде: саламлашыргъа юретиу, адам ичинде сабий кесин къалай тутаргъа керек болгъанын ангылатыу. Тиражгъа чыкъгъаны - 4000 экз.


«Къарачай – Малкъар сабий оюнла» деген китабны ичинде миллетибизни эртдеден бери келген сабий оюнлары джыйлыбдыла. Бу  сагъатда бу китабны магъанасы бек уллуду, нек десенг: бу заманны сабийлери къуру смартфонла да оюнлагъа  ойнаб, кёзлерин да къарыуусуз этиб, аз къымылдайдыла, анга кёре саулукъларына да заран татыйды. Бу китаб да къуру эски  оюнла бла къалмай, билим бла акъылны ёсдюрюрге джарагъан санаула, нарт сёзле эмда назмучукъла бардыла.


 Аналаны-Аталаны кеслерине да джарарыкъды бу китаб - сабий ёсдюрюуню магъаналы шартлары бардыла: киндик кесиу, мал къанатыу, ыстым кече, ат атау, бешикге салыу, итлик чач, тиш джырна, джыл гырджыны, ат кёнчек, сюннет этиу, чалкъы тутуу. Тиражгъа чыкъгъаны - 3000 экз.


Алайды да, аланла келигиз, балаларыбызны кесибизни сыйлы адетлерибизде ёсдюрейик!


Пресс - служба КЧ РОО "Конгресс карачаевского народа"© 2017-2020 - WWW.KKN09.RU
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск

© 2017-2020 - создание и поддержка TeberD!n! DES!NG
Яндекс.Метрика